Byr?kratiseringen av landbruket er ?kende og regelverket er komplisert. Dette inneb?rer at hver bonde m? bruke mye tid p? skjemaer, s?knader og rapportering. Det er om lag 2?000 landbruksbyr?krater i Norge. Lovverk og byr?krati gir stor frustrasjon blant b?nder som m? bruke mye tid p? papirm?llen. Dette gjelder ikke bare tilskuddsordningene, men ogs? odelslov, bo- og driveplikt samt omsetningsbegrensninger p? landbrukseiendommer. Disse lovene inneb?rer alvorlige inngrep i den private eiendomsretten og umuliggj?r rekruttering til landbruket for andre enn arvinger. Heller ikke dette har hindret nedleggelse av bruk, men det har hindret effektiv drift og frihet for bonden.
Les mer.

ektenyheter