– Vi bør skrote hele datalagringsdirektivet. Det er dyrt og det legger til rette for
informasjon på avveie. De millionene det koster, burde vi heller bruke til å styrke
personvernet enn å svekke det, sier Grande.
Les mer.

ektenyheter