Somaliske flyktninger kom omtrent samtidig til USA og Norge. I Minnesota er de fleste i jobb, her i landet lever de fleste på trygd.
Les mer.

ektenyheter