– Retten kan imidlertid ikke utelukke at en ensidig fokusering av EØS-avtalens grunnprinsipper for fri konkurranse, tilsier at en faktisk monopolisering av arbeid som havnearbeidere vil komme i strid med EØS-avtalen. Men som det fremgår foran ser retten ikke på den fortrinnsretten som rammeavtalen etablerer, som et monopol, skriver dommeren, og legger til:

Les mer.

ektenyheter