?Det kan oppsummeres at Kloms?t og Selvik (frilansjournalist, red.anm.) sendte hverandre fem SMS’er og snakket sammen fem ganger. Selvik og fullmektigen snakket sammen to ganger?, heter det i dommen.
Les mer.

ektenyheter