PS: Jeg har aldri hatt stortingsmannen som klient. Men mange andre politikere fra de fleste partier. Jeg er ute av skapet som H?yre-mann. Denne blogg er blitt til ved en sammenstilling av kilder fra politiet, retten, pressen, det kriminelle milj?, det gode milj?, erfaring?og sunn fornuft – og alle er selvsagt vernet slik at pressen kan fylle sine samfunnsnyttige oppgaver. Men det betyr at p? samme m?te som enhver avisartikkel kan den inneholde feilslutninger. Noen hevder at politilekkasjer kommer fra en beslaglagt sms og ikke fra selve avlyttingen. Om det er riktig, endrer det ikke mitt poeng. N?r jeg har valgt ? fremstille den andre versjonen, er det fordi jeg ble kontaktet med disse sp?rsm?lene fra journalister som hadde f?tt opplysninger fra politiet alllerede da den opprinnelige aksjonen p?gikk. Det er min slutning.
Les mer.

ektenyheter