Mentiqa

Friskole i Aalborg (Danmark) for høyt begavede barn.

Undervisning fra 0. til 9. klasse.

Startet opp i 2007.

Skolen har i dag ca. 70 elever.

Danmark har flere slike skoler, blant annet i Odense og København.

Disse har permanente ventelister.

I barnehagen var hun en aktiv jente. Først da hun begynte på skolen, kom tegnene på at noe var galt. Hun klaget over vondt i magen. Da hun etter jul ble innlagt på barneklinikken på Haukeland sykehus, var legene ikke i tvil om at hun opplevde smerte, men de fant ingenting. Det eneste familien visste, var at Vilde ikke orket å gå på skolen. Besteforeldre stilte opp, familien byttet på å være hjemme med henne. Enkelte dager klarte Mette å lokke henne helt frem til skoleporten. Da de nærmet seg, saktnet Vilde farten, fremme ved porten gråt hun. Og der gikk grensen, sa Mette til skolens ledelse: Hun ville ikke bære datteren gråtende inn i klasserommet.
Les mer.

ektenyheter