– Hvis du bor i tettbygde strøk med stor trafikkbelastning, vil svevestøvet fra gamle ovner bety noe. Men om du bor i mer landlige strøk, med langt mellom husene, betyr det ikke noe, sier hun.
Les mer.

ektenyheter