I tillegg til å lagre meldingene er det et annet program, «Prefer», som gjennomfører automatiske analyser av innholdet. Den interne presentasjonen hadde tittelen «SMS-meldinger: En gullgruve som kan utnyttes». The Guardian har publisert .
Les mer.

ektenyheter