Flere forskere, med Karl Erik Lund ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) i spissen, mener det er på tide at vi får et radikalt røyketiltak som virker.
Les mer.

ektenyheter