– Det er viktig for meg at Olav Thon Gruppen forvaltes best mulig i fremtiden, slik
at virksomheten gir sikre arbeidsplasser for alle ansatte, og samtidig kan virke for
de allmennyttige formål som jeg ønsker å støtte og for samfunnet for øvrig. Jeg har
besluttet å opprette «Olav Thon Stiftelsen» for dette formål, sier Olav Thon i meldingen
som er sendt ut.
Les mer.

ektenyheter