Sluttsummen kommer på 1,64 milliarder kroner, med lønnsutgifter til de 4200 politifolkene som trengs, som største utgift. Tar man med utgiftene for Paralympics, blir den totale kostnaden 1,8 milliarder kroner.
Les mer.

ektenyheter