I praksis betyr dette at EU ønsker å få ekstra penger fra Norge til å bekjempe den omfattende ledigheten blant ungdom. I noen medlemsstater, som for eksempel Spania, er ledigheten blant ungdom omkring 50 prosent.
Les mer.

ektenyheter