– Han fikk kreftbeskjeden i en tidlig fase, og kunne umiddelbart ha gjennomgått medisinsk behandling. I stedet valgte han å forsøke alternative behandlingsformer som ikke fungerte. Jeg tror han gikk glipp av en mulighet siden han både hadde tilstrekkelig med tid og penger til å finansiere forskning som kunne ha gjort en forskjell. Han valgte i stedet en annen løsning og satset på selskapet sitt. Jeg velger å gjøre det slik for jeg tror Tethys klarer seg godt uten meg, sier Hamilton.
Les mer.

ektenyheter