I denne rettsrunden er gjengangeren dømt for tre grove tyverier, to forsøk på biltyveri,
syv tyverier, ett forsøk på tyveri, ett skadeverk og to overtredelser av legemiddelloven.
Les mer.

ektenyheter