Det er vanskeligere å tallfeste dette, og de inkluderes derfor ikke i denne analysen, men det er gode grunner til å tro at tallet er svært høyt. For eksempel koster en bolig i Norge i snitt 3 millioner, mens en bolig i millionbyen Houston i Texas, koster 500.000 kroner i snitt, til tross for noenlunde lik kjøpekraft. Den store forskjellen er at det i Texas er svært få boligreguleringer og det bygges mange og gode veier slik at folk ikke er tvunget til å bo tett i sentrum, men kan pendle fra nærområdene på gode veier.
Les mer.

ektenyheter