I dag kan ikke politiet bruke slik overskuddsinformasjon som bevis i en rettssak, skriver Aftenposten. Bare overskuddsinformasjon om svært alvorlig kriminalitet, i hovedsak med strafferamme på minst 10 år i fengsel, kan i dag brukes.
Les mer.

ektenyheter