Anette Sofie Olsen (født 1956) er eneeier av selskapet Fred. Olsen & Co. og er administrerende direktør i sjøfartskonsernene Bonheur og Ganger Rolf. Olsen er styreleder i Fred Olsen Energy, First Olsen Ltd, Timex Corporation, Norges Handels og Sjøfartstidende og nestleder i styret i Dagens Næringsliv, i tillegg til en rekke andre styreroller.

Les mer.

ektenyheter