– Gjennom den norske modellen og trepartssamarbeidet blir høyere produktivitet et
grunnlag for høyere lønnsvekst. Jobber vi smartere (mer effektivt) kan vi ta ut mer
lønn uten at det går utover konkurranseevnen vår. Siden offentlig sektor har omtrent
samme lønnsvekst og en stor andel lønnskostnader i velferdsproduksjonen, stiger offentlig
utgifter kraftig sammen med lønnsveksten i privat sektor, sier Terje Strøm, sjeføkonom
hos NyAnalyse, til Nettavisen NA24.
Les mer.

ektenyheter