Geir Pedersen ville bygge en vedbod. Ettersom hytta hans, som ikke har innlagt strøm,
nå er innenfor Sjunkhatten nasjonalpark sine grenser, ble det blankt avslag.
Les mer.

ektenyheter