På E6 ser det på papiret ut til at regningen deles på midten mellom staten og bilistene,
med 2,33 milliarder kroner hver, mens på Rv. 4 legges det opp til at bompengeandelen
skal være i overkant av 60 prosent av en totalpris på 2,15 milliarder kroner.
Les mer.

ektenyheter