Trenger hjelp til alt
– Jeg er helt ubrukelig hjemme. Jeg er avhengig av hjelp til alt, sier Margit Gåthaug. Etter at hun må bo alene i huset, er hun blitt engstelig, utrygg og deprimert. Det eneste hun ønsker nå, er å få en sykehjemsplass. Helst på Gulset sykehjem, så hun kan se ektefellen sin daglig.
Les mer.

ektenyheter