– Når det er slik tror jeg mange kan bli alvorlig syke, og noen dør, og vi som overlever koster mye; utstyr, kontroller, behandling, operasjoner. Mye kunne ha blitt spart helsemessig og samfunnsøkonomisk, dette er sløsing med liv, helse og penger, mener Kolstad.
Les mer.

ektenyheter