Denne merkelige selvdestruktive atferden, som har sin rot i ekstrem rasisme og overdreven tro på egne evner og styrke, kan også merkes i spermbankene. Statistikk verden over viser at folk er såpass etnosentriske at de ønsker barn som ligner på seg selv. Indiske foreldre ønsker indiske barn med brune øyne og mørkt hår, afrikanere ønsker afrikanske barn, kinesere ønsker kinesiske barn osv. Det finnes bare ett unntak til denne helt naturlige etnosentrisiteten, nemlig de blåøyde og blonde foreldrene. De er de eneste i hele verden som faktisk ønsker at ungene deres ikke skal ligne på dem selv. Hvorfor? Fordi hvite, blonde, blåøyde “åpenbart” er så mye mye mer ressurssterke enn alle andre og dette er jo urettferdig. For å drive sosial utjevning velger derfor de blonde blåøyde foreldrene bort sin egen genetiske kulturarv.
Les mer.

ektenyheter