– Jeg synes at det er det i denne saken. Som ordfører er jeg også personalansvarlig for ansatte i Orkdal kommune. At ansatte angripes ved underskriftslister som ligger ute i kommunens kjedeforretninger, synes jeg at jeg har rett til å gjøre noe med. At man lager en hetsbetont kampanje mot et barnevern som har det vanskelig for tiden, synes jeg er et betydelig overtramp.
Les mer.

ektenyheter