Konkurransen gir mer insentiv til forbedring, og har gitt svenskene bedre skoleresultater, konkluderer forskere. Resultatene gjelder for alle elevene i kommuner med friskoletilbud, uavhengig om de gikk på friskole eller offentlig skole.
Les mer.

ektenyheter