Fylkeslege i Finnmark, Karin Straume, har reagert med å sende en henvendelse
til Helse Finnmark hvor det etterspørres en rekke dokumentasjoner. Nettopp
for å kunne vurdere om det foreligger brudd på helse- og
omsorgslovgivningen.
Les mer.

ektenyheter