– Pasienter innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, krever ikke nødvendigvis retten sin. Ofte må de ha hjelp eller bistand for å hevde sin rett, sier Nysveen.
Les mer.

ektenyheter