– Det kan dreie seg om feilmedisinering, galt behandlingsopplegg, gale vedtak hos Nav og barnevernet. Vi har stanset medisinsk behandling av flere pasienter, men jeg kjenner ikke til omfanget av konsekvenser inn mot Nav og barnevernet, sier Johannesen.
Les mer.

ektenyheter