– Dersom kommunen etter lovpålagt saksbehandling anmoder politiet om bistand til å
stanse virksomheten, vil politiet etterkomme anmodningen, sier fungerende politimester
Roger Andresen i en pressemelding.
Les mer.

ektenyheter