– Jeg tror Lillehammer er den kommunen som er hardest rammet. Vi har ikke mer å gå på, og de ansatte vi fortsatt har i arbeid er utslitt. Dette fører til at mange av dem vi fortsatt har i jobb sykemelder seg, så bildet er nok verre enn det fagforeningen kanskje er klar over. Nå jobber vi fortløpende for å finne vikarer, men det er en utfordring å finne folk med kompetanse, sier Fotland.
Les mer.

ektenyheter