46 av de 65 innsatte ved Trandum utlendingsinternat er de siste dagene sluppet fri på grunn av streiken. De streikende ber nå folk om å låse husene sine og passe på lommebøkene.
Les mer.

ektenyheter