Hvis partene ikke blir enige i løpet av kvelden og natten, vil 400 vektere på Oslo
Lufthavn gardermoen gå ut i streik fra i morgen.
Les mer.

ektenyheter