Må spørre først
Men først i dag innfører Storbritannia loven. Fra før av har Danmark, Estland, Finland, Irland, Malta, Frankrike og Sverige innført den. Altså bare åtte av EUs til sammen 27 medlemsland.
Les mer.

ektenyheter