Norge har kun et politihelikopter, som har døgnkontinuerlig beredskap. Det er stasjonert i Oslo, men på grunn av fellesferien var ikke helikopteret operativt da 22. juli-angrepene inntraff.
Les mer.

ektenyheter