Smeltingen av breene i Himalaya var i sentrum av kontrversene rundt FNs klimapanel IPCC i 2009, da det viste seg at panelet i den delen av rapporten som gikk på samfunnseffekter av klimaendringer, hadde skrevet at breene  i Himalaya kom til være forsvunnet innen 2035, i stedet for 2350.
Les mer.

ektenyheter