Tidligere i ?r ga Hagen ogs? 50 millioner kroner til hjerteforskning ved Ullev?l universitetssykehus. Pengene som doneres n? er s?rlig ment ? g? til forskning p? en sjelden sykdom som rammer lever og andre indre organer, og som ofte f?rer til at pasienten m? gjennomg? en levertransplantasjon.

– Det er litt tilfeldig at det ble akkurat dette fagomr?det, men ut i fra det vi h?rte, blant annet fra fagmilj?er i USA, er Rikshospitalet langt fremme p? dette omr?det internasjonalt og har i det siste v?rt n?r et gjennombrudd i forskningen. Samtidig har det v?rt mangel p? penger, derfor f?lte vi at det var riktig ? gi penger til dem i denne omgang, sier Hagen.

Han h?per samtidig at hans donasjon kan gj?re andre akt?rer innen n?ringslivet interesserte i ? donere penger til forskningen.

– Det har ikke v?rt s? enkelt ? f? med n?ringslivet tidligere, s? jeg h?per at dette kan v?re med p? ? inspirere andre, sier Hagen, som mener man burde pr?ve ? f? til en kultur i Norge slik man har i USA, hvor n?ringslivet ofte f?ler et moralsk ansvar for ? bidra mer til forskning.
Les mer.

ektenyheter