– Hvis politikerne virkelig mener noe om nullvisjonen, så nærmer vi oss et punkt der
nye tiltak og nye ideer må iverksettes. Vi kan på vår side fortsette å bygge ut sikrere
veier, med midtdelere og tryggere sideterreng, men skal vi nå målet må det innføres
restriksjoner.
Les mer.

ektenyheter