Nå slår flere sosialsjefer alarm, skriver BT. De mener det er vanskelig å motivere
sosialhjelpmottakere til å søke seg arbeid når de økonomisk har forholdsvis lite å
hente på å jobbe.
Les mer.

ektenyheter