I tillegg skal flere ansatte i ulike departementer, som har ønsket å skaffe seg bistandsadvokat, fått beskjed om at det, slik de oppfatter meldingene, "ikke er nødvendig" at det bare vil skape uro og at "det er bedre om arbeidsgiver ordner opp".
Les mer.

ektenyheter