Tre selskaper flyr på det norske kortbanenettet i dag, men neste anbudsperiode gjelder allerede fra 1. april neste år. Til sammen åtte selskaper fra fem land kjemper om de 19 ruteområdene.
Les mer.

ektenyheter