Det kunne fort gått annerledes. Tidligere i høst ble det nemlig klart at Follohus, som hadde fått i oppdrag å bygge både familiens hus og nabohuset i det nye boligfeltet ovenfor Stoppen, hadde bommet på kotehøyden på husene med 30 cm.

Kotehøyde er høyden på et bestemt punkt i meter over havet. I denne saken skulle kotehøyden være på maks 157,4 meter. Men ved en etterkontroll viste det seg at man var kommet 30 centimeter over.

Da feilen ble oppdaget fremsto husene langt på vei som ferdige reisverk, med både grunnmur, bærebjelker og systemet for vannbåren varme på plass.

– Da det ble klart at det var gjort en feil ble vi helt fortvilet. Riktignok var ikke leiligheten vår på Union solgt på den tiden, men vi var lovet å være i hus i slutten av november, begynnelsen av desember og ville gjerne feire julen i nytt hus, forteller Kathrine Frafjord Andersen.
Les mer.

ektenyheter