Mens EU er i krise, vil Arbeiderpartiet og Høyre endre grunnloven for å gjøre det lettere for Norge å bli medlem av unionen.
Les mer.

ektenyheter