– Flere hundre tusen mennesker blir forsinket hver uke, fordi man har laget et kryss
som er beregnet å gjøre det bedre for én trikkerute. Sannsynligvis må man gjøre om
hele krysset, og det er veldig synd for dem som bor i området, for da blir det på
nytt et anleggsområdet. Det er en så dårlig kryssløsning at vi ikke kan ha det slik,
sa Kallmyr til Nettavisen sommeren 2010.
Les mer.

ektenyheter