En annen som har oppdaget sinnets makt er som har utviklet det han kaller Reality Therapy og Choice Theory, eller på norsk virkelighetsterapi og valgteori. Glassers teorier har opphav i eksperimenter hans læremester utførte på 60-tallet. Han arbeidet ut fra antakelsen om at moderne psykiatri ikke bare er ineffektivt, men direkte skadelig og sykdomsskapende. Han fikk derfor satt i gang et eksperiment med en mentalinstitusjon med de aller sykeste mentalpasientene institusjoner har å by på: angst, depresjoner, psykoser, schizofreni og tvangsnevroser. Han arbeidet ut fra antakelsen om at dette var mestringsmetoder for å håndtere stress og smerte i livene sine. Sagt litt banalt: noen drikker når de blir overveldet av negative følelser, mens andre vikler seg inn i behagelige fantasier – psykoser – for å glemme ubehagelighetene i livet sitt. Disse finner trygghet i sine mestringsmetoder, enten det nå er stemmer i hodet, hallusinasjoner eller annen form for galskap. Når omgivelsene reagerer med å betrakte dem som sykelige, stakkarslige, unormale og hjelpetrengende oppleves det som en bekreftelse, en trygghet. Søken etter oppmerksomhet, selv negativ oppmerksomhet, blir en erstatning for ekte sosiale og kjærlige relasjoner med andre mennesker.
Les mer.

ektenyheter