– Forsvaret presser på for å få et helikopter som dekker deres behov, men det passer dårlig med egenskapene til et rent sivilt redningshelikopter. Det har endt opp med å bli en byråkratisk suppe – og en prosess som også har blitt ufattelig dyr. Det er helt utrolig å sitte på sidelinjen å se på at dette skjer. Vi har kommet i en situasjon hvor vi gambler med livet til nødstedte som fremdeles må akseptere at Redningstjenesten bruker gamle, helikoptre som går sakte, sier Gram.
Les mer.

ektenyheter