Oslos ambulanser er utslitt, for gamle og for få, og dette går ut over både pasientene og de ansatte, hevder Svendsen, som er hovedvernombud for ambulansetjenesten.
Les mer.

ektenyheter