– Når du bestiller en revisjonsrapport, får du det du betaler for. En må være oppmerksom på at det ofte legges begrensninger i mandat og omfang når slike undersøkelser bestilles. Når man står overfor mulige straffbare forhold, bør man gjøre mer enn hva som er gjort i oppfølgingen av rapporten fra 2008. I Norge ville slike revisjonsfunn øyeblikkelig blitt oversendt Økokrim, sier Døssland.
Les mer.

ektenyheter