Som kommunen ønsker de egentlig å rive det skjemmende huset i Rælingen, men samtidig
er de avhengig av tillatelse til å kunne bygge et nytt hus på tomta, for ikke å bli
sittende igjen med katta i sekken.
Les mer.

ektenyheter