Men ikke spesielt moderne når det gjelder jernbane, mener Borghild Tenden (V). Hun har spurt statsråd Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) om hun kan garantere at togene her skal kunne kjøre i minst 250km/t, slik Stortinget har vedtatt, og som er absolutt nedre grense for hva som i dag oppfattes som høyhastighetstog.
Les mer.

ektenyheter